Cursus volgen

Enige kennis van EHBO is belangrijk. Dat is wel gebleken. Wat doe je als iemand zich heeft gesneden, wanneer bel je 112 en hoe help je een bewusteloos slachtoffer? Een ongeluk zit in een klein hoekje: iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Daarom is het fijn (enige) kennis van zaken te hebben. Daar kan een EHBO- cursus een belangrijke bijdrage in leveren.

We hebben afgelopen december met veel succes een aanvangscursus afgerond. Daarom zijn van plan om er dit jaar bij voldoende deelname weer een te organiseren: 8 lessen van 2 ½ uur met een afsluitend examen. Onderdelen die onder andere aan de orde komen: Reanimatie, eerste hulp aan kinderen en het behandelen van wonden, insectenbeten, etc. 

Tussen de lesavonden zit voldoende tijd om de theorie onder de knie te krijgen. De start vindt plaats op 11 oktober 2023 in de Olde Schole in Terwolde. De afsluiting is gepland op 31 januari 2024.

De kosten zijn met 90 euro weer heel laag gehouden (inclusief Oranje Kruisboekje en de kosten van het examen). Bovendien vergoeden veel verzekeringen de opleidingskosten en het lidmaatschap van een EHBO- vereniging.

Tenslotte krijgt iedereen die lid wordt, een EHBO- tas met inhoud verstrekt die ook gratis aangevuld mag worden.

Genoeg redenen om dus om mee te doen: EHBO redt levens! 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

  • Gerrie Panhuis (kaderinstructeur): 06-24471002
  • Dick van Amerongen (secretaris): 06-41297638