De vereniging

De EHBO-vereniging Terwolde-Nijbroek is opgericht op 25 september 1958 en bestaat dus ruim zestig jaar! Op dit moment bestaat de vereniging uit ruim 45 leden wat voor een relatief klein dorp als Terwolde (en Nijbroek) best bijzonder mag worden genoemd. Een actief bestuur, uitstekende kaderinstructeurs en Lotusmensen dragen bij aan het feit dat veel leden de oefenavonden bezoeken.

Gedurende het gehele jaar kunnen andere (plaatselijke) verenigingen bij activiteiten een beroep doen op de EHBO-leden om mensen te behandelen of door te verwijzen. Voorbeelden daarvan zijn de voetbaltoernooien en de autocross, maar ook op koningsdagen kan een beroep op assistentie worden gedaan.

De vereniging is in het bezit van een caravan die voor een adequate hulpverlening is ingericht en bij veel evenementen ter plekke wordt neergezet. Om nieuwe leden te werven wordt eenmaal per twee jaar een cursus georganiseerd om nieuwe EHBO-ers op te leiden. Ook het omgaan van een AED maakt onderdeel uit van de opleiding en de herhalingslessen die gevolgd moeten worden.

Hulp bij evenementen

Onze vereniging verzorgt EHBO bij een groot aantal, meest plaatselijke, evenementen. Dat kan de braderie zijn, maar ook oefenwedsrijden van de Go Ahead Eagles en de autocross. We zijn dan minimaal met twee personen aanwezig. We vragen daar wel een onkostenvergoeding voor van € 35 per dagdeel (4 uren). Die gebruiken we samen met de contributiegelden om onze kosten te dekken (zaalhuur, kosten instructeurs, materialen, oefenpoppen beademing, etc). Soms kan die vergoeding problemen opleveren: we zijn er om hulp te verlenen en in overleg kan een heleboel. Ook buiten Terwolde verlenen we hulp als we daarvoor nog ruimte en hulpverleners hebben. Wilt u meer informatie over de hulpverlening, neem dan contact met ons op.

Caravan

In veel gevallen plaatsen we onze caravan bij een evenement waar we hulp verlenen, zeker als dat meerdere dagen duurt. De caravan is voor de hulpverlening ingericht met verbandmiddelen, een AED, brancard, etc. Een stromaansluiting in de nabijheid is gewenst om materialen te kunnen koelen. Voor de hulpverleners zijn er wat zaken aanwezig om het verblijf aangenaam te maken: stoelen, tafel en natuurlijk een puzzelboekje. En droog zitten bij slecht weer is natuurlijk ook heel prettig.

Oefenavonden

De oefenavonden en cursussen vinden plaats in de “Olde schole” . Elk jaar worden ongeveer 8 herhalingslessen gepland, waaronder een herhalingsles AED. Deze laatste les is verplicht! De andere lessen zijn niet verplicht, maar iedereen wordt geacht zijn competenties (bekwaamheden) maximaal bij te houden. Daardoor is het bezoeken van een minimaal aantal herhalingslessen zeker vereist. Bij het niet bezoeken van de lessen kan het diploma helaas niet worden verlengd. Maar over het algemeen worden de lessen uitstekend bezocht: leerzaam, afwisselend en gezellig. Voor de start van het seizoen wordt het programma bekend gemaakt via deze wbsite, mail en ons clubblad de “Verbandtrommel”. We streven er naar om eenmaal per jaar een buitenoefening te doen.

Buitenoefening

Voor de afwisseling zijn er soms buitenoefeningen. In het afgelopen seizoen waren dat er twee: in Klarenbeek werd geoefend hoe een slachtoffer uit een auto kan worden gehaald en in Terwolde liep een aantal mensen met verwondingen en andere problemen rond. Die problemen bestonden uit openbare dronkenschap, verdovende middelen gebruikt of verward zijn. In groepjes moesten deze problemen zo goed mogelijk worden opgelost. Leuk, leerzaam en samen doen zijn op dit soort avonden erg belangrijk. En het maakt de oefenavonden afwisselend!.

Bestuur

Voorzitter Dick van Oorspronk  
Secretaris Dick van Amerongen  
Penningmeester Machteld van Amerongen  
Lid Anton ter Mate Sponsoring
Lid Hans van Bussel Organisatie hulpverlening en onderhoud materialen
Lid Gerard Bonhof Onderhoud materialen
Lid Reinie Wijngaards  

Kaderinstructeur

  • Gerrie Panhuis
  • Albert Veenema

Lotus

  • Gerrit Grobbe
  • Albert Veenema
  • Gerard Bonhof

Lotus betekent: Landelijke Opleiding Tot het Uitbeelden van Slachtoffers Tijdens oefenavonden worden slachtoffers uitgebeeld en nagespeeld door Lotusleden. Dat zijn mensen die een opleiding hebben gevolgd om wonden na te maken en slachtoffer rollen te spelen. Zij weten hoe een bewusteloze of iemand die in shock verkeert, zich gedraagt. Ze assisteren bijvoorbeeld ook bij regionale en nationale oefeningen.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid drie Lotussen binnen onze gelederen te hebben. Vanzelfsprekend wordt veel gebruik van hen gemaakt.